Hosta - Clin Alb

preferã umbra totalã sau parþialã, dar nu supravieþuieºte în locuri întunecoase. Soarele estompeazã culoarea frunzelor. În locurile prea însorite, frunzele se ard pe margini. În privinþa temperaturii, este adaptatã condiþiilor de climã din România, fiind rezistentã la temperaturi coborîte. înãlþime: 15-60 cm (fãrã flori); întindere: 30-75 cm

Afișez singurul rezultat